MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Ouderraad

In het voortgezet onderwijs hebben veel scholen een ouderraad, zo ook het Dockinga College. Elke locatie van onze scholengemeenschap heeft een eigen ouderraad.
 
Een ouderraad is geen wettelijke basis. Iedere school mag een eigen invulling geven aan de werkwijze van de raad.

Ouderbetrokkenheid

Uw kind volgt voortgezet onderwijs. Dat kan er voor zorgen dat de afstand tot school groter voelt dan toen hij of zij naar de basisschool ging.
Juist op deze leeftijd is het belangrijk dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind op school. Daarom zorgt school dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft van zaken die verband houden met school en uw zoon of dochter.

Doel

Ondanks de inzet van school om zo veel mogelijk informatie te verstrekken, kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld via uw kind iets hoort waardoor er vragen ontstaan. Natuurlijk kunt u met uw vragen op school terecht.

Spelen er dingen die niet duidelijk aanwijsbaar zijn maar die wel een onbestemd gevoel geven, of zaken die u liever niet rechtstreeks bespreekt om welke reden dan ook, dan kunt u terecht bij de Ouderraad.

Samenstelling en werking

De Ouderraad bestaat uit een groep ouders die een of meer kinderen op deze school heeft. We komen een aantal malen per jaar samen om te overleg met - en /of advies te geven aan een vertegenwoordiger van school. De Ouderraad kan school attenderen op het ontstaan van ongewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingen onderling (pestgedrag ) en zorgt ervoor dat zaken ook vanuit ouderperspectief worden meegenomen. School koppelt terug op onze vragen en bekijkt of adviezen toepasbaar zijn.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zelf deelnemen aan de ouderraad, dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen: ouderraadvmbogt@dockinga.nl

> Lees en download de flyer over de ouderraad vmbo-gt