MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Ouderraad

Beste ouders / verzorgers,

Uw kind volgt voortgezet onderwijs. Dat kan er voor zorgen dat de afstand tot school groter voelt dan toen hij of zij naar de basisschool ging.

Juist op deze leeftijd is het belangrijk dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind op school. Daarom zorgt school dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft van zaken die verband houden met school en uw zoon of dochter.

Ondanks de inzet van school om zo veel mogelijk informatie te verstrekken, kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld via uw kind iets hoort waardoor er vragen ontstaan. Natuurlijk kunt u met uw vragen op school terecht.

Spelen er dingen die niet duidelijk aanwijsbaar zijn maar die wel een onbestemd gevoel geven, of zaken die u liever niet rechtstreeks bespreekt om welke reden dan ook, dan kunt u terecht bij de Ouderraad.

De Ouderraad bestaat uit een groep ouders die een of meer kinderen op deze school heeft. We komen een aantal malen per jaar samen om overleg met - en /of advies te geven aan een vertegenwoordiger van school. De Ouderraad kan school attenderen op het ontstaan van ongewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingen onderling ( pestgedrag ) en zorgt ervoor dat zaken ook vanuit ouderperspectief worden meegenomen. School koppelt terug op onze vragen en bekijkt of adviezen toepasbaar zijn.

De volgende ouders zitten dit jaar (2018 - 2019) in de ouderraad:

Erna Brouwer
Tjitske Minnema
Natasja Wagenaar
Klaas Hofstra
Mirjam Vrieswijk
Peter Hoogterp
Sytske Hardholt 

Contact opnemen met de ouderraad kan via de mail: sytskehardholt@gmail.com