MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Onderwijs en andere activiteiten


Onderwijs en andere activiteiten


Ons onderwijs
Schakelklas
Sportklas
Chromebooks
Onze ondersteuning
Keuzes maken
Onze (buitenschoolse) activiteiten

 

Ons onderwijs

De Theoretische Leerweg van het VMBO (vroeger MAVO) biedt leerlingen een brede theoretische opleiding die hen voorbereidt op een vervolgopleiding op het hoogste niveau van het MBO of een vervolg op de HAVO. Op VMBO-GT worden leerlingen in de eerste twee leerjaren nauwgezet gevolgd met het oog op tijdige doorstroming naar het juiste niveau. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar prestaties, maar ook naar gedrag.
<terug>
 

Schakelklas

Naast reguliere brugklassen kent locatie VMBO-GT een éénjarige schakelklas. Dit is een klas voor leerlingen die twijfelen of ze het HAVO niveau wel aankunnen. Met lesstof op havoniveau worden ze uitgedaagd om te kijken of ze alsnog na deze klas naar de HAVO kunnen.
<terug>
 

Sportklas

Omdat we van mening zijn dat bewegen en sporten een positieve invloed hebben op leren en gezondheid kan je in de onderbouw van VMBO-GT kiezen voor de sportklas. Leerlingen die hiervoor kiezen krijgen naast de 4 reguliere lessen bewegingsonderwijs extra verdiepende en verbredende sportactiviteiten aangeboden. Veel van deze activiteiten (bijvoorbeeld free-running, kickboksen, kaatsen, maar ook het bezoeken van een sportevenement en het organiseren van activiteiten voor andere leerjaren) worden verzorgd door externe (gespecialiseerde) trainers/coaches. Naast de sportactiviteiten wordt er in de sportklas ook aandacht besteed aan vaardigheden als samenwerken, omgaan met verschillen, organiseren en coachen.
<terug>
 

Chromebooks

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het moderne onderwijs. Voor VMBO-GT betekent dit dat de leerlingen hun lesstof ten dele via een Chromebook krijgen aangereikt. De keus is op een Chromebook gevallen vanwege de voordelen boven een laptop, iPad of andere tablet. Een Chromebook heeft een kleine harde schijf en een eenvoudige browser. Hierdoor start deze razendsnel op en heeft weinig stroom nodig. Bovendien wordt alles online gemaakt en opgeslagen, waardoor het op elke andere computer weer op te vragen is. De Chromebooks zijn eigendom van het Dockinga College en worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven.
<terug>
 

Onze ondersteuning

De ondersteuning van leerlingen staat op VMBO-GT hoog in het vaandel. Zo hebben de leerlingen gedurende de hele onderbouw een vaste mentor en in de bovenbouw een vaste studiecoach. Daarnaast bieden we voor alle vakken extra ondersteuning op maat, is er begeleiding voor leerlingen met dyslexie en rekenachterstanden en bieden wij ondersteuning aan leerlingen met een speciale hulpvraag bijvoorbeeld in verband met ADHD of PDD-NOS.

De mentor of studiecoach is voor leerlingen (en ouders) het eerste aanspreekpunt in school. Bij hem of haar kunnen ze terecht voor alle zaken die met hun functioneren op school te maken hebben. De mentor voert start- en voortgangsgesprekken met zijn leerlingen en onderhoudt nauw contact met de ouders.
<terug>
 

Keuzes maken

Ieder kind dat in Nederland naar school gaat komt onvermijdelijk voor nogal wat keuzes te staan. Zo ook op het Dockinga College. In de onder- en bovenbouw moeten keuzes gemaakt worden voor vakken, leerwegen en sectoren. Het spreekt voor zich dat deze keuzes om tekst en uitleg vragen. Onze decaan geeft elk leerjaar de voorlichting hierover en begeleidt leerlingen bij het maken van hun keuzes.

Ook de praktijk maakt een belangrijk onderdeel uit van onze keuzebegeleiding. In de tweede klas nemen de leerlingen een kijkje op de Vakschool van het Dockinga College om zich te oriënteren op de verschillende sectoren/profielen in het (V)MBO en de beroepen en opleidingen die hierbij horen. In de derde klas gaan de leerlingen op arbeidsoriëntatie. Dat betekent dat ze een week lang meelopen in een bedrijf of instelling van eigen keuze.

Op Dockinga College VMBO-GT kunnen leerlingen in de bovenbouw naast de Theoretische leerweg ook kiezen voor de Gemengde Leerweg. In de Gemengde Leerweg wordt één theoretisch vak ingeruild voor een beroepsgerichte vak. Leerlingen zijn daar vier lesuren per week mee bezig. De opleidingen in de Gemengde leerweg zijn Economie en Ondernemen, Zorg en welzijn, Bouwen/wonen/interieur (BWI) en Produceren/installeren/energie (PIE). Deze profielen bieden een uitstekende uitstroommogelijkheid naar de diverse profielen in het MBO op zowel niveau 3 als 4.
<terug>
 

Onze (buitenschoolse) activiteiten

In het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) worden in onder- en bovenbouw activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken van tentoonstellingen en film- en toneelvoorstellingen. In de derde klas is CKV een verplicht onderdeel van het lesaanbod.

Ook worden er met regelmaat sportactiviteiten georganiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld voetbal- en basketbaltoernooien en gaan leerlingen klimmen, schaatsen en skiën.

Een aantal keren per jaar wordt er een klassenavond georganiseerd. Soms gaat een klas, samen met de mentor, bowlen of een avondje naar het zwembad. Naast deze klassenactiviteiten is er voor de onderbouw ieder jaar een themafeest en voor de bovenbouw het jaarlijkse galabal.
<terug>