MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

<< Terug

Feestelijke certificering Vecon Business School

27 februari 2020 Locatie VMBO-GT

Op donderdag 27 februari was het feest op onze locatie. Deze dag mochten wij het certificaat voor Vecon Business School in ontvangst nemen uit handen van Joke Trappel. Deze certificering houdt in dat vmbo-GT voor de economische vakken een doorlopende leerlijn aanbiedt in de vorm van de talentstroom O3 (ontwerpen, ontwikkelen en ondernemen). Het doel van deze talentstroom is om leerlingen kennis te laten maken met ondernemerschap en de bijbehorende vaardigheden.
Onze locatie is de derde school (en 1e Theoretische leerweg school) in Friesland die dit certificaat ontvangt. Wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslan was aanwezig om de school persoonlijk te feliciteren.

Leren door te doen in echte situaties

“We zijn ontzettend trots op het gekregen certificaat. We zien het als een erkenning voor datgene wat we doen en willen ons er ook hard voor maken om de activiteiten binnen de talentstroom nog verder te ontplooien. Wij geloven in leren door te doen in echte situaties”, aldus Jannechien van der Kooi – docent economie en talentstroom Ondernemen. Een aantal leerlingen vertelde enthousiast over de gevolgde projecten binnen de talentstroom.
“Bij de talentstroom Ondernemen staan het ontwikkelen van ondernemende kwaliteiten centraal. Niet elke leerling hoeft met een eigen bedrijf van school te gaan of later ondernemer te worden. Het gaat om houding en vaardigheden, zoals zaken regelen, communiceren, doorgaan als het even tegen zit. Leren zowel binnen als buiten de school. Niet voor niets gaan deze zaken centraal staan in het praktijk georiënteerde vak wat het Ministerie van Onderwijs wil gaan invoeren. Met onze talentstromen lopen we daar alvast op vooruit”.

Onderwijs en ondernemers trekken samen op

Tijdens zijn speech benadrukt wethouder Jouke Douwe de Vries het belang van de samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers. Regio Noardeast Fryslân is een regio met veel potentie en innovatie speelt een belangrijke rol bij het versterken van de regio. Dat Dockinga College zich nu een Vecon Business School mag noemen is een mooie uitrol van de samenwerking. Ondernemers dragen dit soort initiatieven een warm hart toe. Dat blijkt ook uit het aantal ondernemers dat aanwezig was bij de feestelijke opening. 

Het realiseren van dromen

Na het uitreiken van het certificaat heeft spreker Jan Fokke Oosterhof alle aanwezigen geïnspireerd met zijn verhaal over het realiseren van dromen. Jan Fokke Oosterhof is naast ondernemer ook avonturier, o.a. een expeditie op het poolijs. Hij gebruikt zijn ondernemers-skills bij het verwezenlijken van zijn dromen. In expeditie-taal heeft hij de leerlingen, docenten, ondernemers en andere aanwezigen enthousiast verteld hoe eenvoudig ieder mens vijf keer zijn eigen grens over kan gaan en dat motivatie en positieve energie hierbij sleutelwoorden zijn.  

Panelgesprek over de regiodeal

Gemeente, onderwijs en ondernemers hebben in een panelgesprek met elkaar van gedachten gewisseld over het versterken van de samenwerking. Wethouder Jouke Douwe de Vries, Ben Jansen (Kennislab), Tom de Boer (Bowinn) en Geert van Lonkhuyzen (Dockinga College) gingen onder leiding van Pyt Nauta met elkaar in gesprek over de regiodeal en de daarvan afgeleide Versnellingsagenda. De Versnellingsagenda is het resultaat van een langlopend programma om het woon-, leef- en vestigingsklimaat in Noordoost Fryslân te versterken. Begonnen als een initiatief in de regio is het inmiddels een sterke beweging waaraan overheid, ondernemers en onderwijs meedoen. De Versnellingsagenda bestaat uit een samenhangend pakket aan projecten waar zij zich voor willen inzetten. De panelleden benadrukten dat het unieke van de deal is dat de betrokkenen niet ieder voor zich plannen maken en geld uitgeven, maar gezamenlijk kijken hoe dit het beste kan worden aangepakt voor de regio. Innovatie en ondernemerschap is één van de pijlers binnen de Versnellingsagenda.

Speeddate tussen leerlingen en ondernemers

Aan het eind van de bijeenkomst vond er een speeddate plaats. Leerlingen en ondernemers maakten kennis met elkaar. Voor leerlingen een kans om zich verder te oriënteren op hun vervolgopleiding. De ondernemers konden op hun beurt vertellen hoe zij ooit zijn gestart, welke uitdagingen er op hun weg zijn gekomen en welke vaardigheden ze dagelijks gebruiken om hun onderneming te laten groeien.

NieuwsArchief

NieuwsArchief